Auruvedur

Jõumasinad teevad välise energia arvel tööd.