Auruvedur termokaameras

Auruvedur termokaameras. Kohad, mida termokaamera näitab punasemalt on soojemad, sinisemad kohad külmemad. Kas klapib auruveduri tööpõhimõtet selgitava joonisega?