Ühtlane sirgjooneline liikumine suusataja näitel

Mis asi on ühtlane sirgjooneline liikumine?