Ühtlane sirgjooneline liikumine suusataja näitel

Suusataja sirgel rajal.