Muutuvalt liikuva taevakeha trajektoor erineb ringjoonest