Joonkiirenduse suund ringliikumisel

Joonkiiruse suund muutub ringliikumisel pidevalt