Ühtlane sirgjooneline liikumine on liikumise lihtsaim mudel.