Enam-vähem sirge trajektoor, animatsioon

Ühtlane sirgjooneline liikumine on liikumise lihtsaim mudel.