Elektrienergia juhtmest<br>

Elektrienergia suurima puudusena võiks nimetada raskusi suurte energiakoguste salvestamisel.