Elektriseeritud kehade vahel mõjub jõud

Elektriseeritud kehade vahel mõjub jõud - laetud elektrisultani paberiribad tõukuvad üksteisest ning ning moodustavad koheva kera.