Neutroni lagunemine prootoniks ja elektroniks

Neutroni lagunemine prootoniks ja elektroniks

Neutroni (n) lagunemine prootoniks (p) ja elektroniks (e). Lagunemise tulemusena süsteemi kogulaeng ei muutu.