Juhtivad ja mitte juhtivad materjalid

Osad materjalid juhivad elektrit paremini, osad halvemini. Näiteks kummi on mittejuht, vask aga väga hea juht. Enamus ülejäänud ainete elektrijuhtivus jääb nende kahe vahele.