Välk lööb puusse

Voolutugevus välgukanalis on väga suur.