Coulomb'i väänkaal

J.1.7 Coulomb'i väändkaalu ehk torsioonkaalu põhimõtteskeem: a) vaade poolküljelt, b) vaade ülalt.