Coulomb’i poolt kasutatud katseseade

Coulomb’i poolt kasutatud katseseade.