Kahe laetud keha vahel mõjuv elektrijõud

Kahe laetud keha vahel mõjuv elektrijõud

Kahe laetud keha vahel mõjuv elektrijõud on võrdeline kummagi keha laenguga ja pöödvõrdeline kehade vahekauguse ruuduga.