Kahe laetud keha vahel mõjuv elektrijõud

J.1.11 Kahe laetud keha vahel mõjuv elektrijõud on võrdeline kummagi keha laenguga ja pöödvõrdeline kehade vahekauguse ruuduga.