Kahe laetud keha vahel mõjuva jõu suund

J.1.8 Kahe laetud keha vahel mõjuva jõu märgi määramine: a) samamärgilised laengud - jõud positiivne, b) erimärgilised laengud - jõud negatiivne.