Voolutugevuse sõltuvus pingest, graafik

Lihtsas vooluringis on voolutugevus ja pinge omavahel lineaarses seoses.