Voolutugevuse sõltuvus pingest, graafik

Joonis 1.2. b