Metalli takistuse sõltuvus temperatuurist on ligikaudu lineaarne

Metalli takistuse sõltuvus temperatuurist on ligikaudu lineaarne

Joonis 1.5. a