Elavhõbeda takistuse sõltuvus temperatuurist

Joonisel on näha punkt, kus elavhõbe läheb üle ülijuhtivasse olekusse.