Elavhõbeda takistuse sõltuvus temperatuurist

Joonis 1.5. b