Klemmpinge mõõtmise vooluringi skeem

Joonis 1.7. a