Elektromotoorjõud vooluringis

Elektromotoorjõud vooluringis

Joonis 1.6. a