Punktlaengu mõiste selgituseks

Punktlaeng on see, mille mõõtmed on uuritava süsteemi kontekstis nii väiksed, et nendega ei ole vaja arvestada.