Punktlaengu mõiste selgituseks

J.1.10 Punktlaengu mõiste selgitus.