Voolutugevus elektromotoorjõu ja sise- ning välistakistuse summa suhtena

$${I = \frac {\mathcal{E}} {(R + r)}}$$