Mõtteline katse kahe kulonilise laenguga

J.1.11 Mõtteline katse võrdeteguri k määramiseks - see on arvuliselt võrdne vaakumis teineteisest 1m kaugusel asuva 1C suuruste laengute vahel mõjuva jõuga.