Elektron, aatom, ioon

Joonis illustreerib ioniseerimise protsessi. Elektron lööb aatomitest välja elektrone, tulemusena tekivad ioonid.