Osutmõõteriista tööpõhimõte

Joonis 1.3. b Osutmõõteriista tööpõhimõte