Kelvini ja Celsiuse temperatuuriskaala seos

$${T = t + 273}$$