Absoluutne null pT graafikul

Absoluutne null pT graafikul

Joonis 1.24. a Piirtemperatuur - absoluutne null