Celsiuse ja Kelvini skaala võrdlus

Joonisel on näha kahe skaala võrdlus, kus ühte ja sedasama temperatuuri on mõõdetud kahe termomeetriga.