Ideaalse gaasi rõhu sõltuvus mikroparameetritest

$${p = \frac {1} {3} n m_0 v^2}$$