Ideaalse gaasi rõhk sõltuvana molekulide keskmisest kineetilisest energiast

$${p = \frac {2} {3} n \bar E}$$