Molekulide keskmine kineetiline energia ideaalses gaasis

$${\bar E= \frac {3} {2} k T}$$