Isobaar

Isobaar

Isobaarilises protsessis muutuvad ruumala ja temperatuur, rõhk on konstantne.