Paralleelsete juhtide tõmbumine

J.1.18 Paralleelsete juhtmelõikude vahel mõjuvad jõud, kui voolud on: a) samasuunalised, b) vastassuunalised.