Amprit defineeriva katse skeem

J.1.19 Voolutugevuse mõõtühiku 1A määrav katse.