Ideaalse soojusmasina kasutegur

$${\eta = \frac {T_1 - T_2} {T_1}}$$