Massspektromeetri skeem

Osakeste lennuaega mõõtvate mass-spektromeetrite töö põhineb elektrivälja mõjul laenguga kehale. Siin erineva massiga, aga ühesuguse laenguga ioonid läbivad homogeense elektrivälja   piirkonna ja saavad seal tänu oma erinevatele massidele erineva kiirenduse. Osakeste lennuaegasid mõõtes saab siis teada, missuguse massiga ioone uuritavas gaasis leidub.