Gaasikoguse rõhu ja ruumala korrutis jagatud temperatuuriga on jääv suurus

$${\frac {p_1 V_1} {T_1} = \frac {p_2 V_2} {T_2} = \mathrm{const}}$$