Teslat määrav katse

J.1.21 Magnetinduktsiooni mõõtühikut 1T määrav katse.