Seos  Ampère seaduse kahe kuju vahel

J.1.22 Seos Ampère´i seaduse kahe kuju vahel. Ühe juhtme magnetäli B1 mõjutab teist juhet jõuga F12