Kass Q ja I

Punktlaengu ja vooluga juhtme poolt tekitatud väljade ning neile mõjuvate elektri- ja magnetjõudude mõistmine ennavad võtme elektromagnetnähtuste kirevasse maailma.