Positiivse punktlaengu elektriväli

J.1.24 Positiivse punktlaengu E-vektor on suunatud laengust eemale.