Summaarse elektrivälja suund

Summaarse elektrivälja leidmine kahest ühesuurusest kuid erinimelisest punktlaengust koosnevas süsteemis.