Summaarse elektrivälja suund

J.1.25 Summaarse elektrivälja leidmine kahest ühesuurusest kuid erinimelisest punktlaengust koosnevas süsteemis.