Soojusmasina põhimõtteskeem

Soojusmasina põhimõtteskeem

1.31a Soojusmasina põhimõtteskeem