Sisepõlemismootor

Joonisel on näha sisepõlemismootori põhilised komponendid.